1. Seviye
A) 1. Bölüm
B) 2. Bölüm

 

2. Seviye "Rakam Metodları ve Prensipleri"
A) 1. Bölüm
B) 2. Bölüm

 

3. Seviye "İnformation Tıp"


4. Seviye
A) Master Class 1
B) Master Class 2

 

5. Seviye (Scenar Tedavide "Rista" Diagnostik)

SVETLANA STETSENKO 

Dr.İOSİF SEMİKATOV

PR.DR.ALEXSANDR REVENKO - DR. SUBBOTİNA

Geçmiş Scenar Tedavisi Seminerleri & Eğitim Görüntüleri

ŞUBAT 2009 SCENAR SEMİNAR 2 SEVİYE  1 BOLÜM "RAKAM METODLARİ VE  PRENSİPLERİ". SCENAR CENTER TURKİYE. İSTANBUL

1 - 10 - 17 Aralık 2007 Istanbul Yaşam Hastanesin`de Profesyonel Scenar Aletleri semineri yapılmıştır.

2 - 22 - 23 Mart 2008 Istanbul`da Kök Enerji Denge Merkezinde Chens - Scenar semineri verilmiştir.

3 - 11 - 12 Ekim 2008 Istanbuldaki Merkezimizde Chens - Scenar Semineri verilmiştir.