Scenar - 1 - NT Version 02’nin müşteri arzusuna göre aşağıdaki 3 çeşidi bulunmaktadır.

Çeşit 1:

- Etkiyi oluşturan impuls frekans aralığı 15 ile 350 Hz arasındadır.

- ‘Frekans modülasyonu (FM)’ modu, 30 ile 120 Hz aralığında

- Aralıklı sinyal modülasyonu (AM): 1 ile 5 s süreli; aralarda 1 saniye beklemeli

- Etki sinyali için 4 farklı şekil modu (‘damping’-Dmp)

- ‘Değişken sinyal şekli’ modu (var ‘damping’-Dmp)

- ‘Yoğun terapi (Int)’ modu (sinyal paketi ile etkileme, bir paketteki sinyallerin sayısı 1 den 8 e kadardır)

- Bir paketteki sinyallerin arasındaki bekleme süresini(pause) değiştirmeye ve ‘değişken’ bekleme süresi ayarlamaya yarayan aramod (Z aramodu)

- Birleşik modülasyon modu (swing)

- Görüntüleme modu

- İki etki dozajı algoritması

- Aşırı hassas kişilere yönelik ve mükoz dokularla açık yaralarda çalışmaya olanak sağlayan özel güç azaltma modu

- Arkafon ışığı ile LCD grafik ile bilgi görüntüleme

- 5 en sık kullanılan modu ezberleme yeteneği (hızlı erişim için)

- Yerleşik kronometre

Çeşit 1 ile karşılaştırıldığında Çeşit 2, görüntüleme modunu ve bir paketteki sinyaller arasında ‘değişken’ bekleme süresi özelliğini içermez.


Çeşit 2 ile karşılaştırıldığında Çeşit 3, tek diagnostik moduna sahiptir, birleşik modülasyon (swing) içermez ve minimal enerjisi 10 birimdir.